Versión en castellano del web de la Casa de turismo rural l´Esquerra de Gabriel

Allotjament rural l´Esquerra de Gabriel. Avís legal.

Dades del propietari del web:

Gabriel Tomàs i Figueres

c/Sant Josep, 2 - 43870 Amposta (Tarragona)

Telèfon 665136348

CIF 40904622L

Nº de registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya: PT-81


Aquest lloc web sol·licita dades de caràcter personal: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, etc. per a poder-nos posar en contacte després d'una petició d'informació per part del propi usuari. Gabriel Tomàs i Figueres garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es demanen, així com la implementació de mesures de tipus tècnic i organitzatiu que asseguren la seguretat d'aquestes dades. D'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'usuari té el dret de cancel·lació, recetificació o oposició sobre les seves dades.

Els continguts d'aquest web, dels que Gabriel Tomàs i Figueres en tingui l'autoria, es poden reproduir sempre que se citi la font i es doni un enllaç a la pàgina que els conté. Està prohibit l'ús dels continguts que siguin propietat Gabriel Tomàs i Figueres per a finalitats o mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials.

Al web poden aparèixer enllaços a altres webs dels que Gabriel Tomàs i Figueres no es responsabilitza del contingut ni de les polítiques de privacitat d'aquests. Gabriel Tomàs i Figueres no serà responsable de danys, costos, pèrdues i imprevistos que puguin produir-se per accedir a aquest web.

Allotjament rural L'Esquerra de Gabriel. Ctra. TV3405, km. 3,2 . 43870 Amposta (Tarragona)
Telèfons 625 51 83 85 - 977 70 05 32 - correu electrònic - informació i avís legal

Carta europea de turisme sostenible en els espais protegits